Foto Terkini

Jadwal Solat

Visitor Counter

Ad Visitor Statistics
» 3 Online
» 213 Today
» 456 Yesterday
» 2377 Week
» 213 Month
» 44432 Year
» 79564 Total
Record: 655 (20.10.2014)
Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu’aib dari Az Zuhri dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman dia berkata; Abu Hurairah berkata; saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda: “Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar (meminta ampunan) dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih dari tujuh puluh kali.” (Bukhari)

Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda, "Hak kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada lima. Pertama menjawab salam. Kedua menjenguk yang sakit. Ketiga mengantar jenazah. Keempat memenuhi undangan. Kelima mendo'akan orang yang bersin." (Muttafaq 'Alaih)

Nabi saw berpesan, "Jika kalian selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah kalian memohon perlindungan Allah Ta'ala dari empat perkara: siksa neraka jahannam, siksa kubur, cobaan hidup dan mati serta cobaan Al-Masih Ad-Dajjal" – (HR Muslim) ... Adapun doanya adalah: "Allâhumma inni a'ûdzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahyâ wa mamâti, wa min fitnatil masîhid-dajjâli." (HR Muslim)

Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Tidakkah kalian mau aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian kerjakan akan menjadikan kalian saling mencintai? (Yaitu) sebarkanlah salam (kedamaian) di antara kalian (Muslim)

”Allâhummakfini bi halâlika an harâmika wa aghnini bi fadhlika amman siwaka” – Ya Allah, cukupkan bagiku rezeki yang halal sehingga aku terhindar dari yang haram, dan kayakan aku dengan nikmat dari-Mu sehingga aku tidak meminta kepada selain-Mu.” (HR Tirmidzi)

Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia (Soekarno)

Urwah bin Zubair pernah berkata kepada anaknya, \"Wahai anakku, tuntutlah ilmu! Walau kini engkau masih kecil, sesungguhnya dirimu kelak akan menjadi orang besar (dewasa dan kemudian tua). Adakah yang lebih buruk daripada seseorang yang sudah tua renta lagi bodoh?\" (Urwah Bin Zubair )

Rendah Hati bukan Berati rendah Karya. (Buya Hamka)

Ada banyak kenikmatan yang bersembunyi di antara taring-taring bencana. Ada banyak kegembiraan yang menghadap arah di mana musibah telah menunggu. Maka, bersabarlah atas segala ujian yang menimpa. Ketahuilah, segala sesuatu ada sebabnya. Setiap kesusahan ada kegembiraannya. Setiap yang murni pun ada campurannya – (Abu Hamid Al-Ghazali) @ Mukasyafah Al-Qulub (Abu Hamid Al-Ghazali)

Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu! (John F Kennedy)

Hadist

Nabi saw berpesan, "Jika kalian selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah kalian memohon perlindungan Allah Ta'ala dari empat perkara: siksa neraka jahannam, siksa kubur, cobaan hidup dan mati serta cobaan Al-Masih Ad-Dajjal" – (HR Muslim) ... Adapun doanya adalah: "Allâhumma inni a'ûdzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahyâ wa mamâti, wa min fitnatil masîhid-dajjâli." (HR. HR Muslim)

”Allâhummakfini bi halâlika an harâmika wa aghnini bi fadhlika amman siwaka” – Ya Allah, cukupkan bagiku rezeki yang halal sehingga aku terhindar dari yang haram, dan kayakan aku dengan nikmat dari-Mu sehingga aku tidak meminta kepada selain-Mu.” (HR. HR Tirmidzi)

Bersalam-salamlah kamu niscaya ia akan menghilangkan perasaan iri hati, dan saling memberilah di antara kamu, niscaya kamu akan saling mencintai antara sesama kamu dan ia akan menghilangkan permusuhan (HR. Malik)

Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Tidakkah kalian mau aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian kerjakan akan menjadikan kalian saling mencintai? (Yaitu) sebarkanlah salam (kedamaian) di antara kalian (HR. Muslim)

Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda, "Hak kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada lima. Pertama menjawab salam. Kedua menjenguk yang sakit. Ketiga mengantar jenazah. Keempat memenuhi undangan. Kelima mendo'akan orang yang bersin." (HR. Muttafaq 'Alaih)

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu’aib dari Az Zuhri dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman dia berkata; Abu Hurairah berkata; saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda: “Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar (meminta ampunan) dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih dari tujuh puluh kali.” (HR. Bukhari)

Prev 1 Next